Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2013

18/11/2013 

 

De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen en het Fonds Inbev-Baillet Latour feliciteren Lionel le Hardÿ de Beaulieu met het winnen van de Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2013! Deze werd op 1 oktober uitgereikt door Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van ANB, aan dhr. le Hardÿ en het Landgoed Voort

voor zijn jarenlange inzet voor de realisatie van een domein waarop in de traditionele Haspengouwse landschapsstijl de productieve landbouw en ontwikkeling van natuurwaarden elkaar in symbiose ontmoeten.  

Het project werd door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu (SBNL) geselecteerd uit 5 genomineerden. De winnaar werd gekozen door een jury van vijf landeigenaren en experts, onder leiding van Jurgen Tack, directeur van het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek.  

LANDGOED VOORT – EEN PAREL IN DE FRUITSTREEK VAN LOON IN HASPENGOUW 

Ten zuiden van Borgloon ligt het Landgoed Voort, waar Lionel le Hardÿ zich al meer dan 20 jaar met overgave inzet voor de restauratie van de oude hoeve en het herwaarderen van de natuur op de omliggende gronden. “Mijn visie voor het terrein is het integreren van moderne landbouw in een historisch landschap”, aldus de fiere winnaar. De jury was zeer onder de indruk van de meer dan 20 jaar lange inzet van Lionel le Hardÿ voor het beheer en de verbetering van zijn terrein. Deze betrokkenheid laat zich zich zowel zien in de de ecologische als de economische waarde van het gebied. Zijn inspiratie komt voort uit de opvoeding die hij meekreeg van zijn ouders en een opleiding in ‘land management’ in Engeland. Daarnaast werken ook het typische Haspengouwse landschap en de alomtegenwoordige biodiversiteit inspirerend.  

De restauratie en verbetering van het landgoed begon met de aanplanting van hagen en grasstroken om de erosie te bestrijden. Na een tiental jaren is er welhaast geen erosie meer te zien, aldus Lionel le Hardÿ. Om het traditionele Limburgse landschap te restaureren heeft le Hardÿ de boomgaarden met hoogstambomen hersteld via de aanplanting van oude fruitvariëteiten (+/- 600 fruitbomen). Daarnaast hebben populieren het veld geruimd voor de aanplanting van inheemse boomsoorten. Ook werden poelen, vijvers en meanders van de beek op het terrein hersteld. 

Vertegenwoordigers van de gemeente, het provinciaal bestuur, en landbouw- en natuurorganisaties waren onder de genodigden. Na de prijsuitreiking kregen zij de kans om tijdens een wandeling het terrein zelf te bewonderen.  

Het prijzengeld van € 20.000 zal door Lionel le Hardÿ gebruikt worden om de oevers en terrassen naast de vijver in hun oude glorie te herstellen.  

Tevens beloonde de jury de Koninklijke Golfclub Oostende met een eervolle vermelding voor haar inzet om het golfterrein om te vormen met zeer veel oog voor natuur en biodiversiteit. Door deze inspanningen waren zij onder andere in staat om water- en pesticidegebruik op de golfbaan zeer drastisch te verminderen.  

De jury was ook zeer onder de indruk van de communicatie tussen de leden, de terreincommissie en het bestuur en toonde zich zeer positief tegenover het feit dat men in staat was de leden te overtuigen van de noodzaak van een verandering het management van het terrein. 

Als laatste werd Dries Gorissen (ANB) gefeliciteerd als Ambtenaar van Verdienste voor zijn jarenlange inzet voor natuur- en milieubeheer en sterke samenwerking met private landeigenaren. 

In 2015 zal deze prijs weer in Vlaanderen uitgereikt worden; geinteresseerden kunnen zich via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina kenbaar maken.