SBNL Prijs voor het Leefmilieu

(15/2/2019) KANDIDATUUR INBEV-BAILLET LATOUR PRIJS VOOR HET LEEFMILIEU 2019 GEOPEND!

 

 

De kandidatuur voor de Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmillieu is open tot en met 1 juni 2019

Onderaan de pagina kunt u het modeldossier downloaden. Lees tevens het reglement (link aan de linkerzijde) goed door. 

De jury en het secretariaat willen u alvast graag hartelijk bedanken voor uw inspanningen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANDIDATUUR INBEV-BAILLET LATOUR PRIJS VOOR HET LEEFMILIEU 2015 GEOPEND!

 

 

De kandidatuur voor de Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmillieu is open tot en met 15 Februari 2015.

Onderaan de pagina kunt u het modeldossier downloaden. Lees tevens het reglement (link aan de linkerzijde) goed door. 

De jury en het secretariaat willen u alvast graag hartelijk bedanken voor uw inspanningen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25/07/2013

De Stichting SBNL en de jury van de Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu willen graag de kandidaten van de prijs 2013 bedanken voor hun jarenlange inzet op hun terreinen.  

De jury was zeer onder de indruk van de geleverde inspanningen, de resultaten, en de schoonheid van alle inzettingen. Het laatste juryoverleg was dit jaar dan ook een zeer moeilijke keuze, waarbij de sterke dossiers allemaal uitgebreid besproken zijn.  

Binnenkort zal Stichting, in samenwerking met het Fond Inbev-Baillet Latour, de winnaar hier bekendmaken. 

De prijsuitreiking zal in de ochtend van 1 oktober plaatsvinden. 

Het secretariaat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De kandidatuur voor de Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmillieu is open tot en met 1 Februari 2013.

Onderaan de pagina kunt u het modeldossier downloaden. Lees tevens het reglement (link aan de linkerzijde) goed door. 

De jury en het secretariaat willen u alvast graag hartelijk bedanken voor uw inspanningen. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 27 september 2011 werd de Prijs voor het Leefmilieu 2011 tijdens een academische zitting plechtig overhandigd aan de heer Marc Govaert, die de prijs in ontvangst mocht nemen voor het project "Integratie van zachte recreatie in het natuur- en cultuurlandschap rond de hoeve Engelendael in het Krekengebied van het Meetjesland." te St-Jan-in-Eremo.

Volgend jaar (2012) wordt de prijs uitgereikt in Wallonië of Brussel. 

In het jaar 2013 is Vlaanderen weer aan de beurt! Het reglement kan u alvast terugvinden onder Reglement. 

 


 

Op 6 oktober 2009 werd de Prijs voor het Leefmilieu 2009 tijdens een academische zitting plechtig overhandigd aan Prof.dr.ir. Bart Muys, die in naam van de Katholieke Universiteit, de prijs in ontvangst mocht nemen voor het project "Geïntegreerd bos- en natuurbeheer in het domein Beverbeek" te Hamont-Achel. Een uitgebreid verslag vindt men nevenstaand.


In 2010 heeft de prijs voor het Leefmilieu plaats gevonden in het Waals Gewest. 

 

nbsp; Koninklijke Golfclub OostendeOp 27 september 2011 werd de Prijs voor het Leefmilieu 2011 tijdens een academische zitting plechtig overhandigd aan de heer
BijlageGrootte
S.B.N.L.V. - Modeldossier - 2019.doc317 KB

Verslag editie 2015

 In het idyllisch kader van de Royal Ostend Golf Club (KGCO) reikten de heer Carl Decaluwe, Gouverneur van West-Vlaanderen, en baron Jan Huyghebaert, voorzitter van het Fonds Baillet Latour, de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2015 uit aan Claude Barbier, voorzitter en Boudewijn Van de Maele, bestuurder van de club voor de duurzame omvorming van haar terrein naar een volwaardige 'links' golfbaan naar Schots-Engels voorbeeld.

De jury was vooral onder de indruk van de volledige integratie van het bijzondere duinenmilieu van West-Vlaanderen in het werk van de golfclub met een sterke verlaging van haar gebruik van water en pesticiden. Gedurende zijn toespraak zei de voorzitter van de jury: "Het bestuur en de leden van de golfclub mogen trots zijn op wat zij bereikt hebben: zowel een betere golfervaring als de creatie van een bijzonder duin-milieu hier aan de Vlaamse kust. Zij namen een aanzienlijk risico maar slaagden met vlag en wimpel in hun opzet."

Baron Edgar Kesteloot, voorzitter van de Belgische koepelstichting en erevoorzitter van SBNL-V, herinnert eraan dat deze prestigieuze Prijs van € 25.000 steun biedt aan de projectontwikkelingen en/of het ecologisch beheer van private eigendommen die aangepast zijn aan de milieu-uitdagingen van de 21ste eeuw. Dankzij deze prijs hoopt de Stichting landeigenaars en privébeheerders te motiveren inzake hun ecologisch engagement.

De Royal Ostend Golf Club bestaat sinds meer dan 100 jaar en werd gesticht door Koning Leopold II. Zij maakt deel uit van de Koninklijke Schenking, en de huidige Koning Filip is dan ook erevoorzitter van de club.

 


Mede ten gevolge van veranderingen in het gewestelijk bestemmingsplan werd in 2003 door de KGCO een milieubeheersplan opgemaakt, dat uitgevoerd wordt via een tienpunten- en tienjarenplan. Dit plan heeft als hoofddoel zowel het herstel van een authentieke kust-golfbaan (‘links’) als progressief en voorbeeldig milieubeheer.

Onderdeel van het tienpuntenplan van de club is onder andere de progressieve reductie van het waterverbruik tot 30.000 m³/jaar, het inzaaien van meer droogteresistente grassoorten, een drastische vermindering van het gebruik van pesticiden en kunstmest en verwijdering van niet-inheemse soorten op het terrein. Daarnaast wordt er intensieve monitoring van het grondwater voorzien en is het maaibeheer op de baan aangepast om zeldzame planten en vogels nieuwe kansen te geven.

Om het milieu te verbeteren inventariseert de club flora en fauna en werkt hij nauw samen met onder andere het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Zij zitten samen in een begeleidingscommissie die de club advies geeft over de beste milieuzorg op het terrein. Vanwege de bijzondere ecologische waarde van het gebied werkt de club samen met ANB en hebben zij samen al een eerste hole verbeterd. Bij hole 17 zijn nu weer zeldzame planten zoals zeegroene zegge en waternavel terug te vinden in de vernieuwde vochtige duinpanne. Binnenkort gaan deze partners ook aan de slag om bij hole 4 een nieuwe waterpartij en duin te creëren.

Binnen het project van de club heeft men ook de leden nauw betrokken; die krijgen nu natuureducatie aangeboden waardoor alle leden op de hoogte zijn van de bijzondere ecologische waarde van het terrein.

De club zal het prijzengeld van € 25.000 dan ook gebruiken om de komende projecten op de baan versneld uit te voeren. Het certificaat komt in het clubhuis te hangen om de leden te herinneren aan zowel deze prestatie als aan het bijzondere duinlandschap waar de club zijn thuis heeft.

Eervolle vermeldingen en aanmoedigingsprijs voor twee duurzame projecten

De jury en raad van bestuur van de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen reikte eveneens twee Baillet Latour erediploma’s uit aan de heren Stijn Lauwers en Alan Phillips voor hun duurzaam milieubeheer. Zij ontvangen elk een aanmoedigingspremie van € 2 500.

De heer Stijn Lauwers ontving een erediploma van baron Karel Pinxten voor zijn ecologisch project ‘Levend Water De Holen’ bij Neerpelt, een eeuwenoud en zeer waterrijk gebied. Stijn Lauwers combineert hier commerciële populierenteelt met respect voor natuur. Gedurende het project zijn vele kilometers van het oude bevloeiingssysteem hersteld, samen met de historische poelen en vijvers. Dit zeer waterrijke gebied heeft op deze manier opnieuw haar hoge ecologische waarde verkregen.

De heer Alan Phillips ontving zijn erediploma voor zijn project ‘Scherpenberg – de Hutten’, waar hij met buitengewone persoonlijke inzet het diverse landschap van de Kempen herstelt. Sinds 1995 is hij bezig met verschillende biotopen te bevorderen, van zeer droge landduinen tot vochtige weilanden. Bijna altijd zonder subsidie en door hard werkwn heeft de heer Phillips een bijzonder stuk België hersteld.

Erkenning voor ambtenaar van verdienste

De Stichting Baillet Latour en de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen erkennen ook het buitengewone werk van vele ambtenaren die zich inzetten voor de natuur. Dit jaar ging de prijs naar de heer Désiré Patelinckx van het Instituut voor Natuur en BosOnderzoek (INBO). De winnaar is onderzoeksgroepleider aan het Instituut. Hij wijdde zijn carrière aan de ontwikkeling en systematische optimalisatie van de biologische waarderingskaart in Vlaanderen. Deze kaart is vandaag een van de belangrijkste beleidsinstrumenten in het natuurbeleid in Vlaanderen.

In 2017 zal de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu wederom uitreiken tot beloning van een nieuw duurzaam milieuproject in Vlaanderen of Brussel.

Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2013

18/11/2013 

 

De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen en het Fonds Inbev-Baillet Latour feliciteren Lionel le Hardÿ de Beaulieu met het winnen van de Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2013! Deze werd op 1 oktober uitgereikt door Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van ANB, aan dhr. le Hardÿ en het Landgoed Voort

voor zijn jarenlange inzet voor de realisatie van een domein waarop in de traditionele Haspengouwse landschapsstijl de productieve landbouw en ontwikkeling van natuurwaarden elkaar in symbiose ontmoeten.  

Het project werd door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu (SBNL) geselecteerd uit 5 genomineerden. De winnaar werd gekozen door een jury van vijf landeigenaren en experts, onder leiding van Jurgen Tack, directeur van het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek.  

LANDGOED VOORT – EEN PAREL IN DE FRUITSTREEK VAN LOON IN HASPENGOUW 

Ten zuiden van Borgloon ligt het Landgoed Voort, waar Lionel le Hardÿ zich al meer dan 20 jaar met overgave inzet voor de restauratie van de oude hoeve en het herwaarderen van de natuur op de omliggende gronden. “Mijn visie voor het terrein is het integreren van moderne landbouw in een historisch landschap”, aldus de fiere winnaar. De jury was zeer onder de indruk van de meer dan 20 jaar lange inzet van Lionel le Hardÿ voor het beheer en de verbetering van zijn terrein. Deze betrokkenheid laat zich zich zowel zien in de de ecologische als de economische waarde van het gebied. Zijn inspiratie komt voort uit de opvoeding die hij meekreeg van zijn ouders en een opleiding in ‘land management’ in Engeland. Daarnaast werken ook het typische Haspengouwse landschap en de alomtegenwoordige biodiversiteit inspirerend.  

De restauratie en verbetering van het landgoed begon met de aanplanting van hagen en grasstroken om de erosie te bestrijden. Na een tiental jaren is er welhaast geen erosie meer te zien, aldus Lionel le Hardÿ. Om het traditionele Limburgse landschap te restaureren heeft le Hardÿ de boomgaarden met hoogstambomen hersteld via de aanplanting van oude fruitvariëteiten (+/- 600 fruitbomen). Daarnaast hebben populieren het veld geruimd voor de aanplanting van inheemse boomsoorten. Ook werden poelen, vijvers en meanders van de beek op het terrein hersteld. 

Vertegenwoordigers van de gemeente, het provinciaal bestuur, en landbouw- en natuurorganisaties waren onder de genodigden. Na de prijsuitreiking kregen zij de kans om tijdens een wandeling het terrein zelf te bewonderen.  

Het prijzengeld van € 20.000 zal door Lionel le Hardÿ gebruikt worden om de oevers en terrassen naast de vijver in hun oude glorie te herstellen.  

Tevens beloonde de jury de Koninklijke Golfclub Oostende met een eervolle vermelding voor haar inzet om het golfterrein om te vormen met zeer veel oog voor natuur en biodiversiteit. Door deze inspanningen waren zij onder andere in staat om water- en pesticidegebruik op de golfbaan zeer drastisch te verminderen.  

De jury was ook zeer onder de indruk van de communicatie tussen de leden, de terreincommissie en het bestuur en toonde zich zeer positief tegenover het feit dat men in staat was de leden te overtuigen van de noodzaak van een verandering het management van het terrein. 

Als laatste werd Dries Gorissen (ANB) gefeliciteerd als Ambtenaar van Verdienste voor zijn jarenlange inzet voor natuur- en milieubeheer en sterke samenwerking met private landeigenaren. 

In 2015 zal deze prijs weer in Vlaanderen uitgereikt worden; geinteresseerden kunnen zich via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina kenbaar maken.